Списък на файловете в пакета suck в wheezy, архитектура i386

/etc/logrotate.d/suck
/etc/suck/get-news.conf
/etc/suck/suckkillfile
/etc/suck/sucknewsrc
/usr/bin/lmove
/usr/bin/rpost
/usr/bin/suck
/usr/bin/testhost
/usr/lib/suck/put-news
/usr/sbin/get-news
/usr/share/doc/suck/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/suck/README.Debian
/usr/share/doc/suck/README.Gui
/usr/share/doc/suck/README.Xover
/usr/share/doc/suck/README.gz
/usr/share/doc/suck/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/suck/changelog.gz
/usr/share/doc/suck/copyright
/usr/share/doc/suck/examples/get-news.conf
/usr/share/doc/suck/examples/get.news.generic
/usr/share/doc/suck/examples/get.news.inn
/usr/share/doc/suck/examples/ip-up
/usr/share/doc/suck/examples/killprg_child.c
/usr/share/doc/suck/examples/killxover_child.c
/usr/share/doc/suck/examples/perl_kill.pl
/usr/share/doc/suck/examples/perl_xover.pl
/usr/share/doc/suck/examples/post_filter.pl
/usr/share/doc/suck/examples/put.news
/usr/share/doc/suck/examples/put.news.pl
/usr/share/doc/suck/examples/put.news.sm
/usr/share/doc/suck/examples/put.news.sm.pl
/usr/share/doc/suck/examples/suckkillfile.sample
/usr/share/doc/suck/examples/sucknewsrc.sample
/usr/share/doc/suck/examples/suckothermsgs.sample
/usr/share/lintian/overrides/suck
/usr/share/man/man1/lmove.1.gz
/usr/share/man/man1/rpost.1.gz
/usr/share/man/man1/suck.1.gz
/usr/share/man/man1/testhost.1.gz
/usr/share/man/man8/get-news.8.gz