Списък на файловете в пакета streamripper в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/streamripper
/usr/share/doc/streamripper/README.Debian
/usr/share/doc/streamripper/README.gz
/usr/share/doc/streamripper/THANKS
/usr/share/doc/streamripper/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/streamripper/changelog.gz
/usr/share/doc/streamripper/copyright
/usr/share/doc/streamripper/examples/fake_external_metadata.pl
/usr/share/doc/streamripper/examples/fetch_external_metadata.pl
/usr/share/doc/streamripper/parse_rules.txt
/usr/share/man/man1/streamripper.1.gz