Списък на файловете в пакета squidclient в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/squidclient
/usr/share/doc/squidclient/README
/usr/share/doc/squidclient/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/squidclient/changelog.gz
/usr/share/doc/squidclient/copyright
/usr/share/man/man1/squidclient.1.gz