Списък на файловете в пакета slang-sqlite в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/slang/v2/modules/sqlite-module.so
/usr/share/doc/slang-sqlite/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/slang-sqlite/copyright
/usr/share/slsh/local-packages/help/sqlite.hlp
/usr/share/slsh/local-packages/sqlite.sl