Списък на файловете в пакета sfftobmp в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/sfftobmp
/usr/share/doc/sfftobmp/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/sfftobmp/changelog.gz
/usr/share/doc/sfftobmp/copyright
/usr/share/doc/sfftobmp/credits
/usr/share/doc/sfftobmp/readme.gz
/usr/share/man/man1/sfftobmp.1.gz