Списък на файловете в пакета ruby-yajl в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/ruby/vendor_ruby/1.8/i486-linux/yajl/yajl.so
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/1.9.1/i486-linux/yajl/yajl.so
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/bzip2.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/bzip2/stream_reader.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/bzip2/stream_writer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/deflate.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/deflate/stream_reader.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/deflate/stream_writer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/gzip.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/gzip/stream_reader.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/gzip/stream_writer.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/http_stream.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/json_gem.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/json_gem/encoding.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/json_gem/parsing.rb
/usr/lib/ruby/vendor_ruby/yajl/version.rb
/usr/share/doc/ruby-yajl/README.md.gz
/usr/share/doc/ruby-yajl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ruby-yajl/changelog.gz
/usr/share/doc/ruby-yajl/copyright
/usr/share/doc/ruby-yajl/examples/encoding/chunked_encoding.rb
/usr/share/doc/ruby-yajl/examples/encoding/one_shot.rb
/usr/share/doc/ruby-yajl/examples/encoding/to_an_io.rb
/usr/share/doc/ruby-yajl/examples/http/twitter_search_api.rb
/usr/share/doc/ruby-yajl/examples/http/twitter_stream_api.rb
/usr/share/doc/ruby-yajl/examples/parsing/from_file.rb
/usr/share/doc/ruby-yajl/examples/parsing/from_stdin.rb
/usr/share/doc/ruby-yajl/examples/parsing/from_string.rb
/usr/share/rubygems-integration/1.8/specifications/yajl-ruby-1.1.0.gemspec
/usr/share/rubygems-integration/1.9.1/specifications/yajl-ruby-1.1.0.gemspec