Списък на файловете в пакета rrdtool-tcl в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/tcltk/rrdtool-tcl/pkgIndex.tcl
/usr/lib/tcltk/rrdtool-tcl/tclrrd1.4.7.so
/usr/share/doc/rrdtool-tcl/CONTRIBUTORS.gz
/usr/share/doc/rrdtool-tcl/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/rrdtool-tcl/NEWS.gz
/usr/share/doc/rrdtool-tcl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rrdtool-tcl/changelog.gz
/usr/share/doc/rrdtool-tcl/copyright