Списък на файловете в пакета r-cran-rquantlib в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/Boost-License.txt
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/DESCRIPTION
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/INDEX
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/Meta/Rd.rds
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/Meta/demo.rds
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/Meta/hsearch.rds
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/Meta/links.rds
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/Meta/nsInfo.rds
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/Meta/package.rds
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/NAMESPACE
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/QuantLib-License.txt
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/R/RQuantLib
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/R/RQuantLib.rdb
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/R/RQuantLib.rdx
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/demo/OptionSurfaces.R
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/help/AnIndex
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/help/RQuantLib.rdb
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/help/RQuantLib.rdx
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/help/aliases.rds
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/help/paths.rds
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/html/00Index.html
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/html/R.css
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/libs/RQuantLib.so
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/unitTests/runTests.R
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/unitTests/runit.calendar.R
/usr/lib/R/site-library/RQuantLib/unitTests/runit.options.R
/usr/share/doc/r-cran-rquantlib/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/r-cran-rquantlib/changelog.gz
/usr/share/doc/r-cran-rquantlib/copyright
/usr/share/lintian/overrides/r-cran-rquantlib