Списък на файловете в пакета qtmobility-examples в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/sensors/libqtsensors_grueplugin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/serviceframework/libserviceframework_bluetoothtransferplugin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/serviceframework/libserviceframework_filemanagerplugin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/serviceframework/libserviceframework_landlinedialerservice.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/serviceframework/libserviceframework_notesmanagerplugin.so
/usr/lib/i386-linux-gnu/qt4/plugins/serviceframework/libserviceframework_voipdialerservice.so
/usr/lib/qtmobility/demos/lightmaps_with_location
/usr/lib/qtmobility/demos/nmealog.txt
/usr/lib/qtmobility/demos/player
/usr/lib/qtmobility/demos/qmlcontacts
/usr/lib/qtmobility/demos/serviceactions
/usr/lib/qtmobility/demos/smallsensors
/usr/lib/qtmobility/demos/weatherinfo_with_location
/usr/lib/qtmobility/examples/accel
/usr/lib/qtmobility/examples/annotatedurl
/usr/lib/qtmobility/examples/arrowkeys
/usr/lib/qtmobility/examples/audiodevices
/usr/lib/qtmobility/examples/audioinput
/usr/lib/qtmobility/examples/audiooutput
/usr/lib/qtmobility/examples/audiorecorder
/usr/lib/qtmobility/examples/battery-publisher
/usr/lib/qtmobility/examples/battery-subscriber/battery-subscriber.qml
/usr/lib/qtmobility/examples/battery-subscriber/content/bubble.png
/usr/lib/qtmobility/examples/btchat
/usr/lib/qtmobility/examples/btfiletransfer
/usr/lib/qtmobility/examples/btscanner
/usr/lib/qtmobility/examples/bttennis
/usr/lib/qtmobility/examples/calendardemo
/usr/lib/qtmobility/examples/camera
/usr/lib/qtmobility/examples/cubehouse
/usr/lib/qtmobility/examples/declarative-music-browser
/usr/lib/qtmobility/examples/dialer_service
/usr/lib/qtmobility/examples/documentproperties
/usr/lib/qtmobility/examples/flickrdemo
/usr/lib/qtmobility/examples/grueapp
/usr/lib/qtmobility/examples/hapticsplayer
/usr/lib/qtmobility/examples/hapticsquare
/usr/lib/qtmobility/examples/keepintouch
/usr/lib/qtmobility/examples/landmarkbrowser
/usr/lib/qtmobility/examples/logfilepositionsource
/usr/lib/qtmobility/examples/mapsdemo
/usr/lib/qtmobility/examples/mediabrowser
/usr/lib/qtmobility/examples/metadata
/usr/lib/qtmobility/examples/metadata2
/usr/lib/qtmobility/examples/moreplaces.lmx
/usr/lib/qtmobility/examples/mylm.lmx
/usr/lib/qtmobility/examples/ndefeditor
/usr/lib/qtmobility/examples/nmealog.txt
/usr/lib/qtmobility/examples/orientation
/usr/lib/qtmobility/examples/places.gpx
/usr/lib/qtmobility/examples/publish-subscribe
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_battery
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_battery2
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_camera
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_device
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_landmarkmap
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_location_flickr
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_mapviewer
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_messages
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_networkinfo
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_poster
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_scanner
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_storageinfo
/usr/lib/qtmobility/examples/qml_tennis
/usr/lib/qtmobility/examples/qmldialer
/usr/lib/qtmobility/examples/qmlnotes
/usr/lib/qtmobility/examples/qmlorganizer
/usr/lib/qtmobility/examples/qsysinfo
/usr/lib/qtmobility/examples/qsystemalignedtimer
/usr/lib/qtmobility/examples/querymessages
/usr/lib/qtmobility/examples/radio
/usr/lib/qtmobility/examples/samplephonebook
/usr/lib/qtmobility/examples/sensor_explorer
/usr/lib/qtmobility/examples/servicebrowser
/usr/lib/qtmobility/examples/sfw-notes
/usr/lib/qtmobility/examples/sfwecho_client
/usr/lib/qtmobility/examples/sfwecho_service
/usr/lib/qtmobility/examples/show_acceleration
/usr/lib/qtmobility/examples/show_als
/usr/lib/qtmobility/examples/show_compass
/usr/lib/qtmobility/examples/show_gyroscope
/usr/lib/qtmobility/examples/show_light
/usr/lib/qtmobility/examples/show_magneticflux
/usr/lib/qtmobility/examples/show_orientation
/usr/lib/qtmobility/examples/show_proximity
/usr/lib/qtmobility/examples/show_reflectance
/usr/lib/qtmobility/examples/show_rotation
/usr/lib/qtmobility/examples/show_tap
/usr/lib/qtmobility/examples/simplelog.txt
/usr/lib/qtmobility/examples/slideshow
/usr/lib/qtmobility/examples/todo
/usr/lib/qtmobility/examples/videographicsitem
/usr/lib/qtmobility/examples/videowidget
/usr/lib/qtmobility/examples/writemessage
/usr/lib/qtmobility/examples/xmldata/bluetoothtransferservice.xml
/usr/lib/qtmobility/examples/xmldata/filemanagerservice.xml
/usr/lib/qtmobility/examples/xmldata/landlinedialerservice.xml
/usr/lib/qtmobility/examples/xmldata/notesmanagerservice.xml
/usr/lib/qtmobility/examples/xmldata/remotedialerservice.xml
/usr/lib/qtmobility/examples/xmldata/sfwechoservice.xml
/usr/lib/qtmobility/examples/xmldata/voipdialerservice.xml
/usr/share/doc/qtmobility-examples/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/qtmobility-examples/copyright
/usr/share/lintian/overrides/qtmobility-examples