Списък на файловете в пакета python-jinja2-dbg в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/jinja2/_debugsupport.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.7/dist-packages/jinja2/_debugsupport.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/jinja2/_debugsupport_d.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/jinja2/_debugsupport_d.so
/usr/share/doc/python-jinja2-dbg