Списък на файловете в пакета python-gpgme-dbg в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/gpgme/_gpgme.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.6/dist-packages/gpgme/_gpgme_d.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.7/dist-packages/gpgme/_gpgme.so
/usr/lib/debug/usr/lib/python2.7/dist-packages/gpgme/_gpgme_d.so
/usr/lib/python2.6/dist-packages/gpgme/_gpgme_d.so
/usr/lib/python2.7/dist-packages/gpgme/_gpgme_d.so
/usr/share/doc/python-gpgme-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/python-gpgme-dbg/copyright