Списък на файловете в пакета openexr в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/exrenvmap
/usr/bin/exrheader
/usr/bin/exrmakepreview
/usr/bin/exrmaketiled
/usr/bin/exrstdattr
/usr/share/doc-base/openexr-ilmimf
/usr/share/doc-base/openexr-tech-intro
/usr/share/doc/libopenexr6/pdf/OpenEXRFileLayout.pdf.gz
/usr/share/doc/libopenexr6/pdf/ReadingAndWritingImageFiles.pdf.gz
/usr/share/doc/libopenexr6/pdf/TechnicalIntroduction.pdf.gz
/usr/share/doc/openexr
/usr/share/man/man1/exrenvmap.1.gz
/usr/share/man/man1/exrheader.1.gz
/usr/share/man/man1/exrmakepreview.1.gz
/usr/share/man/man1/exrmaketiled.1.gz
/usr/share/man/man1/exrstdattr.1.gz