Списък на файловете в пакета nut-xml в wheezy, архитектура i386

/lib/nut/netxml-ups
/usr/share/doc/nut-xml/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/nut-xml/NEWS.gz
/usr/share/doc/nut-xml/README.gz
/usr/share/doc/nut-xml/TODO.gz
/usr/share/doc/nut-xml/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nut-xml/changelog.gz
/usr/share/doc/nut-xml/copyright
/usr/share/man/man8/netxml-ups.8.gz