Списък на файловете в пакета mrtg в wheezy, архитектура i386

/etc/cron.d/mrtg
/etc/logrotate.d/mrtg
/etc/mrtg.cfg
/usr/bin/cfgmaker
/usr/bin/indexmaker
/usr/bin/mrtg
/usr/bin/rateup
/usr/share/doc-base/mrtg-configuration
/usr/share/doc/mrtg/README
/usr/share/doc/mrtg/README.Debian
/usr/share/doc/mrtg/THANKS
/usr/share/doc/mrtg/cfgmaker.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/mrtg/changelog.gz
/usr/share/doc/mrtg/copyright
/usr/share/doc/mrtg/indexmaker.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-contrib.txt
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-faq.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-forum.txt
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-ipv6.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-logfile.txt
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-mibhelp.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-nt-guide.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-nw-guide.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-reference.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-rrd.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-squid.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-unix-guide.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtg-webserver.txt
/usr/share/doc/mrtg/mrtg.txt.gz
/usr/share/doc/mrtg/mrtglib.txt.gz
/usr/share/man/man1/cfgmaker.1.gz
/usr/share/man/man1/indexmaker.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-contrib.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-faq.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-forum.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-ipv6.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-logfile.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-mibhelp.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-reference.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-rrd.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-squid.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-unix-guide.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg-webserver.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtg.1.gz
/usr/share/man/man1/mrtglib.1.gz
/usr/share/man/man1/rateup.1.gz
/usr/share/mrtg/mrtg-l.png
/usr/share/mrtg/mrtg-m.png
/usr/share/mrtg/mrtg-r.png
/usr/share/mrtg/mrtg-ti.png
/usr/share/perl5/MRTG_lib.pm
/usr/share/perl5/Net_SNMP_util.pm
/usr/share/perl5/locales_mrtg.pm