Списък на файловете в пакета mlterm-tools в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/mlcc
/usr/bin/mlclient
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/mlconfig
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/mlterm-menu
/usr/lib/i386-linux-gnu/mlterm/mlterm-zoom
/usr/share/doc/mlterm-tools
/usr/share/lintian/overrides/mlterm-tools
/usr/share/man/man1/mlcc.1.gz
/usr/share/man/man1/mlclient.1.gz
/usr/share/menu/mlterm-tools