Списък на файловете в пакета makejvf в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/makejvf
/usr/share/doc/makejvf/COPYRIGHT
/usr/share/doc/makejvf/COPYRIGHT.jis
/usr/share/doc/makejvf/Changes.txt
/usr/share/doc/makejvf/README.txt.gz
/usr/share/doc/makejvf/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/makejvf/changelog.gz
/usr/share/doc/makejvf/copyright
/usr/share/man/man1/makejvf.1.gz