Списък на файловете в пакета libxfce4ui-1-dbg в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/debug/usr/lib/glade3/modules/libxfce4uiglade.so
/usr/lib/debug/usr/lib/libxfce4kbd-private-2.so.0.0.0
/usr/lib/debug/usr/lib/libxfce4ui-1.so.0.0.0
/usr/share/doc/libxfce4ui-1-dbg/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libxfce4ui-1-dbg/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxfce4ui-1-dbg/changelog.gz
/usr/share/doc/libxfce4ui-1-dbg/copyright