Списък на файловете в пакета libqimageblitz4 в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/libqimageblitz.so.4
/usr/lib/libqimageblitz.so.4.0.0
/usr/share/doc/libqimageblitz4/README.BLITZ.gz
/usr/share/doc/libqimageblitz4/README.PORTING
/usr/share/doc/libqimageblitz4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqimageblitz4/changelog.gz
/usr/share/doc/libqimageblitz4/copyright