Списък на файловете в пакета liblrs0d в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/liblrs.so.0d
/usr/lib/liblrs.so.0d.0.0
/usr/share/doc/liblrs0d/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liblrs0d/copyright