Списък на файловете в пакета libgtkmathview-bin в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/mathmlsvg
/usr/bin/mathmlviewer
/usr/share/doc/libgtkmathview-bin/AUTHORS
/usr/share/doc/libgtkmathview-bin/BUGS.gz
/usr/share/doc/libgtkmathview-bin/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgtkmathview-bin/README
/usr/share/doc/libgtkmathview-bin/TODO
/usr/share/doc/libgtkmathview-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgtkmathview-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/libgtkmathview-bin/copyright
/usr/share/man/man1/mathmlsvg.1.gz
/usr/share/man/man1/mathmlviewer.1.gz