Списък на файловете в пакета libgsl0ldbl в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/libgsl.so.0
/usr/lib/libgsl.so.0.16.0
/usr/lib/libgslcblas.so.0
/usr/lib/libgslcblas.so.0.0.0
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/AUTHORS
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/BUGS.gz
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/README
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/README.Debian
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/THANKS.gz
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/TODO.gz
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/changelog.gz
/usr/share/doc/libgsl0ldbl/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libgsl0ldbl