Списък на файловете в пакета libghc-tls-extra-prof в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/tls-extra-0.4.6.1/ghc-7.4.1/Network/TLS/Extra.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/tls-extra-0.4.6.1/ghc-7.4.1/Network/TLS/Extra/Certificate.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/tls-extra-0.4.6.1/ghc-7.4.1/Network/TLS/Extra/Cipher.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/tls-extra-0.4.6.1/ghc-7.4.1/Network/TLS/Extra/Compression.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/tls-extra-0.4.6.1/ghc-7.4.1/Network/TLS/Extra/Connection.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/tls-extra-0.4.6.1/ghc-7.4.1/Network/TLS/Extra/File.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/tls-extra-0.4.6.1/ghc-7.4.1/Network/TLS/Extra/Thread.p_hi
/usr/lib/haskell-packages/ghc/lib/tls-extra-0.4.6.1/ghc-7.4.1/libHStls-extra-0.4.6.1_p.a
/usr/share/doc/libghc-tls-extra-prof/buildinfo_i386.gz
/usr/share/doc/libghc-tls-extra-prof/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libghc-tls-extra-prof/copyright