Списък на файловете в пакета libgda-5.0-4 в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/libgda-5.0.so.4
/usr/lib/libgda-5.0.so.4.1.0
/usr/lib/libgda-5.0/providers/libgda-sqlite.so
/usr/lib/libgda-5.0/providers/libgda-web.so
/usr/lib/libgda-report-5.0.so.4
/usr/lib/libgda-report-5.0.so.4.1.0
/usr/lib/libgda-xslt-5.0.so.4
/usr/lib/libgda-xslt-5.0.so.4.1.0
/usr/share/doc/libgda-5.0-4/AUTHORS
/usr/share/doc/libgda-5.0-4/NEWS.gz
/usr/share/doc/libgda-5.0-4/README
/usr/share/doc/libgda-5.0-4/TODO
/usr/share/doc/libgda-5.0-4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgda-5.0-4/changelog.gz
/usr/share/doc/libgda-5.0-4/copyright