Списък на файловете в пакета libfftw3-bin в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/fftw-wisdom
/usr/bin/fftw-wisdom-to-conf
/usr/bin/fftwf-wisdom
/usr/bin/fftwl-wisdom
/usr/share/doc/libfftw3-bin/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfftw3-bin/changelog.gz
/usr/share/doc/libfftw3-bin/copyright
/usr/share/man/man1/fftw-wisdom-to-conf.1.gz
/usr/share/man/man1/fftw-wisdom.1.gz
/usr/share/man/man1/fftwf-wisdom.1.gz
/usr/share/man/man1/fftwl-wisdom.1.gz