Списък на файловете в пакета lfhex в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/lfhex
/usr/share/doc/lfhex/README
/usr/share/doc/lfhex/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lfhex/copyright
/usr/share/man/man1/lfhex.1.gz