Списък на файловете в пакета jalv в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/jalv
/usr/bin/jalv.gtk
/usr/bin/jalv.qt
/usr/share/doc/jalv/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/jalv/copyright
/usr/share/man/man1/jalv.1.gz
/usr/share/man/man1/jalv.gtk.1.gz
/usr/share/man/man1/jalv.gtkmm.1.gz
/usr/share/man/man1/jalv.qt.1.gz