Списък на файловете в пакета ipmitool в wheezy, архитектура i386

/etc/init.d/ipmievd
/usr/bin/ipmitool
/usr/sbin/ipmievd
/usr/share/doc/ipmitool/AUTHORS
/usr/share/doc/ipmitool/README.gz
/usr/share/doc/ipmitool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ipmitool/changelog.gz
/usr/share/doc/ipmitool/copyright
/usr/share/ipmitool/oem_ibm_sel_map
/usr/share/man/man1/ipmitool.1.gz
/usr/share/man/man8/ipmievd.8.gz