Списък на файловете в пакета ftp.app в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/FTP
/usr/lib/GNUstep/Applications/FTP.app/FTP
/usr/lib/GNUstep/Applications/FTP.app/Resources
/usr/lib/GNUstep/Applications/FTP.app/stamp.make
/usr/share/GNUstep/FTP.app/FTP.gorm/arrow_left.tiff
/usr/share/GNUstep/FTP.app/FTP.gorm/arrow_right.tiff
/usr/share/GNUstep/FTP.app/FTP.gorm/data.classes
/usr/share/GNUstep/FTP.app/FTP.gorm/data.info
/usr/share/GNUstep/FTP.app/FTP.gorm/objects.gorm
/usr/share/GNUstep/FTP.app/FTP_icon_gs.tif
/usr/share/GNUstep/FTP.app/Info-gnustep.plist
/usr/share/GNUstep/FTP.app/arrow_left.tiff
/usr/share/GNUstep/FTP.app/arrow_right.tiff
/usr/share/applications/FTP.desktop
/usr/share/doc/ftp.app/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ftp.app/copyright
/usr/share/man/man1/FTP.1.gz
/usr/share/menu/ftp.app
/usr/share/pixmaps/FTP.xpm