Списък на файловете в пакета freemat в wheezy, архитектура i386

/etc/xdg/FreeMat/FreeMat v4.0.conf
/usr/bin/freemat
/usr/share/applications/freemat.desktop
/usr/share/doc/freemat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/freemat/changelog.gz
/usr/share/doc/freemat/copyright
/usr/share/man/man1/freemat.1.gz
/usr/share/menu/freemat
/usr/share/pixmaps/freemat/freemat.xpm