Списък на файловете в пакета fping в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/fping
/usr/bin/fping6
/usr/share/doc/fping/README
/usr/share/doc/fping/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fping/changelog.gz
/usr/share/doc/fping/copyright
/usr/share/lintian/overrides/fping
/usr/share/man/man8/fping.8.gz
/usr/share/man/man8/fping6.8.gz