Списък на файловете в пакета firebird2.5-classic в wheezy, архитектура i386

/etc/init.d/firebird2.5-classic
/etc/xinetd.d/firebird25
/usr/sbin/fb_inet_server
/usr/share/doc/firebird2.5-classic
/usr/share/lintian/overrides/firebird2.5-classic
/usr/share/man/man1/fb_inet_server.1.gz