Списък на файловете в пакета ekg2-remote в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/ekg2-remote
/usr/share/doc/ekg2-remote/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/ekg2-remote/copyright
/usr/share/man/man1/ekg2-remote.1.gz
/usr/share/man/pl/man1/ekg2-remote.1.gz
/usr/share/menu/ekg2-remote