Списък на файловете в пакета dico-module-guile в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/dico/guile.so
/usr/share/doc/dico-module-guile/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dico-module-guile/changelog.gz
/usr/share/doc/dico-module-guile/copyright
/usr/share/doc/dico-module-guile/examples/template.scm