Списък на файловете в пакета cynthiune.app в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/Cynthiune
/usr/include/GNUstep/Cynthiune
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Headers
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/CynthiuneBundle.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/Format.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/MailService.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/NSArrayExtensions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/NSCellExtensions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/NSColorExtensions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/NSNumberExtensions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/NSStringExtensions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/NSTimerExtensions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/NSViewExtensions.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/Output.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/Preference.h
/usr/include/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/utils.h
/usr/lib/GNUstep/Applications/Cynthiune.app/Cynthiune
/usr/lib/GNUstep/Applications/Cynthiune.app/Resources
/usr/lib/GNUstep/Applications/Cynthiune.app/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/ALSA.output/ALSA
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/ALSA.output/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/ALSA.output/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/ASFTags.tags/ASFTags
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/ASFTags.tags/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/ASFTags.tags/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/AudioFile.format/AudioFile
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/AudioFile.format/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/AudioFile.format/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Esound.output/Esound
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Esound.output/Resources/English.lproj/Localizable.strings
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Esound.output/Resources/EsoundPreferences.gorm/data.classes
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Esound.output/Resources/EsoundPreferences.gorm/data.info
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Esound.output/Resources/EsoundPreferences.gorm/objects.gorm
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Esound.output/Resources/French.lproj/Localizable.strings
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Esound.output/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Esound.output/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/FLAC.format/FLAC
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/FLAC.format/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/FLAC.format/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/FLACTags.tags/FLACTags
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/FLACTags.tags/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/FLACTags.tags/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/ID3Tag.tags/ID3Tag
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/ID3Tag.tags/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/ID3Tag.tags/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/MP3.format/MP3
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/MP3.format/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/MP3.format/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Mod.format/Mod
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Mod.format/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Mod.format/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Musepack.format/Musepack
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Musepack.format/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Musepack.format/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/OSS.output/OSS
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/OSS.output/Resources/English.lproj/Localizable.strings
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/OSS.output/Resources/French.lproj/Localizable.strings
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/OSS.output/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/OSS.output/Resources/OSSPreferences.gorm/data.classes
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/OSS.output/Resources/OSSPreferences.gorm/data.info
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/OSS.output/Resources/OSSPreferences.gorm/objects.gorm
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/OSS.output/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Ogg.format/Ogg
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Ogg.format/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Ogg.format/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Taglib.tags/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Taglib.tags/Taglib
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Taglib.tags/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Timidity.format/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Timidity.format/Timidity
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/Timidity.format/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/VorbisTags.tags/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/VorbisTags.tags/VorbisTags
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/VorbisTags.tags/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/WindowsMedia.format/Resources/Info-gnustep.plist
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/WindowsMedia.format/WindowsMedia
/usr/lib/GNUstep/Cynthiune/WindowsMedia.format/stamp.make
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Cynthiune
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/Cynthiune
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/Headers
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/Resources
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/libCynthiune.so
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/libCynthiune.so.0
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/libCynthiune.so.0.0.1
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/Current
/usr/lib/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/libCynthiune.so
/usr/lib/cynthiune.app/libCynthiune.so
/usr/lib/cynthiune.app/libCynthiune.so.0
/usr/lib/cynthiune.app/libCynthiune.so.0.0.1
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Armenian.lproj/Localizable.strings
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Cynthiune-playlist-48.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Cynthiune-song-48.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Cynthiune.gorm/data.classes
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Cynthiune.gorm/data.info
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Cynthiune.gorm/objects.gorm
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Cynthiune.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/English.lproj/Localizable.strings
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/French.lproj/Localizable.strings
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/GeneralPreference.gorm/data.classes
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/GeneralPreference.gorm/data.info
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/GeneralPreference.gorm/objects.gorm
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/German.lproj/Localizable.strings
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Hungarian.lproj/Localizable.strings
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Info-gnustep.plist
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Italian.lproj/Localizable.strings
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Preferences.gorm/data.classes
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Preferences.gorm/data.info
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Preferences.gorm/objects.gorm
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Slovak.lproj/Localizable.strings
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/SongInspector.gorm/data.classes
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/SongInspector.gorm/data.info
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/SongInspector.gorm/objects.gorm
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/Spanish.lproj/Localizable.strings
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/TraditionalChinese.lproj/Localizable.strings
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/add.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/anim-logo-1.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/anim-logo-2.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/anim-logo-3.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/anim-logo-4.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/anim-logo-5.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/anim-logo-6.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/anim-logo-7.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/anim-logo-8.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/cleanup.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/common_ToolbarSeparatorItem.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/cynthiune-splash-faded.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/cynthiune-splash.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/dragged-song.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/dragged-songs.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/eject-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/eject.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/lock.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/lookup-mb-off.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/lookup-mb-on.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/next-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/next.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/pause-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/pause.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/play-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/play.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/playlist-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/playlist.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/previous-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/previous.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/remove.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/repeat-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/repeat.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/save-as.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/shuffle-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/shuffle.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/slider-knob-disabled.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/slider-knob-enabled.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/song-inspector-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/song-inspector.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/song-pointer.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/stop-pushed.tiff
/usr/share/GNUstep/Cynthiune.app/stop.tiff
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Resources
/usr/share/GNUstep/Frameworks/Cynthiune.framework/Versions/0/Info-gnustep.plist
/usr/share/applications/Cynthiune.desktop
/usr/share/doc/cynthiune.app/NEWS.gz
/usr/share/doc/cynthiune.app/README.gz
/usr/share/doc/cynthiune.app/TODO
/usr/share/doc/cynthiune.app/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/cynthiune.app/changelog.gz
/usr/share/doc/cynthiune.app/copyright
/usr/share/lintian/overrides/cynthiune.app
/usr/share/man/man1/Cynthiune.1.gz
/usr/share/menu/cynthiune.app
/usr/share/pixmaps/Cynthiune.xpm