Списък на файловете в пакета cpp-4.7 в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/cpp-4.7
/usr/bin/i486-linux-gnu-cpp-4.7
/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.7/cc1
/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.7/liblto_plugin.so
/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.7/liblto_plugin.so.0
/usr/lib/gcc/i486-linux-gnu/4.7/liblto_plugin.so.0.0.0
/usr/share/doc/cpp-4.7