Списък на файловете в пакета claws-mail-pgpmime в wheezy, архитектура i386

/usr/lib/claws-mail/plugins/pgpcore.so
/usr/lib/claws-mail/plugins/pgpmime.deps
/usr/lib/claws-mail/plugins/pgpmime.so
/usr/share/doc/claws-mail-pgpmime/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/claws-mail-pgpmime/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/claws-mail-pgpmime/changelog.gz
/usr/share/doc/claws-mail-pgpmime/copyright
/usr/share/man/man1/claws-mail-pgpmime.1.gz