Списък на файловете в пакета bibtool в wheezy, архитектура i386

/usr/bin/bibtool
/usr/share/bibtool/biblatex.rsc
/usr/share/bibtool/braces.rsc
/usr/share/bibtool/check_y.rsc
/usr/share/bibtool/default.rsc
/usr/share/bibtool/field.rsc
/usr/share/bibtool/improve.rsc
/usr/share/bibtool/iso2tex.rsc
/usr/share/bibtool/month.rsc
/usr/share/bibtool/opt.rsc
/usr/share/bibtool/sort_fld.rsc
/usr/share/bibtool/tex_def.rsc
/usr/share/doc-base/bibtool
/usr/share/doc/bibtool/Changes.html
/usr/share/doc/bibtool/Changes.pdf.gz
/usr/share/doc/bibtool/Changes.tex.gz
/usr/share/doc/bibtool/Changes.txt.gz
/usr/share/doc/bibtool/README
/usr/share/doc/bibtool/README.Debian
/usr/share/doc/bibtool/THANKS
/usr/share/doc/bibtool/ToDo.gz
/usr/share/doc/bibtool/bibtool.pdf
/usr/share/doc/bibtool/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bibtool/changelog.gz
/usr/share/doc/bibtool/copyright
/usr/share/doc/bibtool/examples/bibtool.pl
/usr/share/doc/bibtool/examples/bibtool.tcl
/usr/share/doc/bibtool/ref_card.pdf.gz
/usr/share/doc/texmf/bibtool/bibtool.pdf
/usr/share/man/man1/bibtool.1.gz