Списък на файловете в пакета tuxguitar-jack в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/jni/libtuxguitar-jack-jni.so
/usr/share/doc/tuxguitar-jack/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/tuxguitar-jack/changelog.gz
/usr/share/doc/tuxguitar-jack/copyright
/usr/share/tuxguitar/plugins/tuxguitar-jack.jar