Списък на файловете в пакета spawn-fcgi в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/spawn-fcgi.standalone
/usr/share/doc/spawn-fcgi/NEWS.gz
/usr/share/doc/spawn-fcgi/README.Debian
/usr/share/doc/spawn-fcgi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/spawn-fcgi/copyright
/usr/share/doc/spawn-fcgi/run-generic
/usr/share/doc/spawn-fcgi/run-php
/usr/share/doc/spawn-fcgi/run-rails
/usr/share/man/man1/spawn-fcgi.1.gz
/usr/share/man/man1/spawn-fcgi.standalone.1.gz