Списък на файловете в пакета rdiff-backup-fs в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/archfs
/usr/bin/rdiff-backup-fs
/usr/share/doc/rdiff-backup-fs/NEWS.gz
/usr/share/doc/rdiff-backup-fs/README
/usr/share/doc/rdiff-backup-fs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/rdiff-backup-fs/changelog.gz
/usr/share/doc/rdiff-backup-fs/copyright
/usr/share/man/man1/archfs.1.gz
/usr/share/man/man1/rdiff-backup-fs.1.gz