Списък на файловете в пакета procinfo в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/lsdev
/usr/bin/procinfo
/usr/bin/socklist
/usr/share/doc/procinfo/README.Debian
/usr/share/doc/procinfo/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/procinfo/copyright
/usr/share/man/man8/lsdev.8.gz
/usr/share/man/man8/procinfo.8.gz
/usr/share/man/man8/socklist.8.gz