Списък на файловете в пакета pngphoon в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/pngphoon
/usr/share/doc/pngphoon/README.Debian
/usr/share/doc/pngphoon/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pngphoon/copyright
/usr/share/man/man1/pngphoon.1.gz