Списък на файловете в пакета otcl-shells в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/otclsh
/usr/bin/owish
/usr/share/doc/otcl-shells/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/otcl-shells/changelog.gz
/usr/share/doc/otcl-shells/changelog.html.gz
/usr/share/doc/otcl-shells/copyright
/usr/share/man/man1/otclsh.1.gz
/usr/share/man/man1/owish.1.gz