Списък на файловете в пакета museeq в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/museeq
/usr/share/applications/museeq.desktop
/usr/share/doc/museeq/README
/usr/share/doc/museeq/TODO
/usr/share/doc/museeq/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/museeq/copyright
/usr/share/icons/hicolor/16x16/apps/museeq.png
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/museeq.png
/usr/share/icons/hicolor/24x24/apps/museeq.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/museeq.png
/usr/share/icons/hicolor/36x36/apps/museeq.png
/usr/share/icons/hicolor/48x48/apps/museeq.png
/usr/share/icons/hicolor/64x64/apps/museeq.png
/usr/share/man/man1/museeq.1.gz
/usr/share/menu/museeq
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/away-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/away-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/away-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/away-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/offline-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/offline-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/offline-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/offline-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/online-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/online-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/online-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/online-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/birdies/userinfo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/README
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/away-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/away-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/away-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/away-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/offline-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/offline-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/offline-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/offline-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/online-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/online-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/online-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/online-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/tab_remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/bluebox/userinfo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/AUTHORS
/usr/share/museek/museeq/themes/default/add.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/alert.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/away-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/away-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/away-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/away-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/browser-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/chatroom-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/colorpicker.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/comments.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/connect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/disconnect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/exit.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/font.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/help.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/icon.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/ip.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/logo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/new.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/offline-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/offline-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/offline-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/offline-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/online-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/online-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/online-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/online-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/open.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/privatechat-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/privileges.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/redo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/refresh.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/reload.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/rescan.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/search-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/settings.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/start.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/stop.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/tab_remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/transfer-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/userinfo-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/default/userinfo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/AUTHORS
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/add.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/alert.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/away-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/away-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/away-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/away-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/browser-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/chatroom-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/colorpicker.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/comments.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/connect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/disconnect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/exit.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/font.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/help.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/icon.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/ip.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/logo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/new.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/offline-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/offline-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/offline-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/offline-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/online-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/online-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/online-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/online-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/open.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/privatechat-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/privileges.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/redo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/refresh.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/reload.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/rescan.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/search-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/settings.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/start.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/stop.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/tab_remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/transfer-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/userinfo-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/humanity/userinfo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/away-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/away-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/away-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/away-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/offline-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/offline-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/offline-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/offline-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/online-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/online-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/online-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/online-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/itheme/userinfo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/README
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/alert.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/away-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/away-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/away-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/away-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/browser-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/chatroom-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/colors.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/comments.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/connect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/disconnect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/exit.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/help.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/icon.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/ip.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/logo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/offline-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/offline-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/offline-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/offline-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/online-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/online-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/online-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/online-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/privatechat-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/privileges.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/protocol.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/refresh.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/search-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/settings.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/tab_remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/transfer-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/userinfo-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-silk/userinfo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/README
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/away-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/away-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/away-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/away-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/offline-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/offline-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/offline-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/offline-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/online-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/online-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/online-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/online-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/tab_remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/mikelabo-tri/userinfo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/add.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/alert.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/away-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/away-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/away-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/away-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/away.xcf
/usr/share/museek/museeq/themes/old/browser-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/cancel.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/chatroom-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/colorpicker.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/colors.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/comments.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/connect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/disconnect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/exit.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/font.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/help.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/icon.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/ip.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/logo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/museeq.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/new.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/newicons.xcf
/usr/share/museek/museeq/themes/old/offline-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/offline-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/offline-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/offline-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/offline.xcf
/usr/share/museek/museeq/themes/old/ok.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/online-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/online-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/online-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/online-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/online.xcf
/usr/share/museek/museeq/themes/old/open.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/privatechat-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/privileges.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/protocol.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/redo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/refresh.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/refresh.xcf
/usr/share/museek/museeq/themes/old/reload.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/rescan.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/save.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/search-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/settings.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/tab_remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/transfer-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/userinfo-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/old/userinfo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/tab_remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/raven/userinfo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/AUTHORS
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/add.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/alert.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/away-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/away-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/away-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/away-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/away.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/browser-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/browser.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/chatroom-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/chatroom.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/colorpicker.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/comments.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/connect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/disconnect.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/exit.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/font.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/help.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/icon.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/ip.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/new-element.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/new.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/offline-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/offline-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/offline-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/offline-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/offline.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/online-banned.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/online-buddied.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/online-ignored.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/online-trusted.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/online.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/open.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/privatechat-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/privatechat.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/privileges.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/redo.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/refresh.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/reload.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/rescan.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/search-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/search.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/settings.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/start.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/stop.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/tab_remove.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/transfer-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/transfer.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/userinfo-small.png
/usr/share/museek/museeq/themes/tango/userinfo.png
/usr/share/pixmaps/museeq-16.xpm
/usr/share/pixmaps/museeq-22.xpm
/usr/share/pixmaps/museeq-24.xpm
/usr/share/pixmaps/museeq-32.xpm
/usr/share/pixmaps/museeq-36.xpm
/usr/share/pixmaps/museeq-48.xpm
/usr/share/pixmaps/museeq-64.xpm
/usr/share/pixmaps/museeq.xpm