Списък на файловете в пакета lua5.2 в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/lua5.2
/usr/bin/luac5.2
/usr/share/doc/lua5.2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lua5.2/copyright
/usr/share/man/man1/lua5.2.1.gz
/usr/share/man/man1/luac5.2.1.gz