Списък на файловете в пакета lostirc в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/lostirc
/usr/share/applications/lostirc.desktop
/usr/share/doc/lostirc/AUTHORS
/usr/share/doc/lostirc/NEWS.gz
/usr/share/doc/lostirc/README
/usr/share/doc/lostirc/TODO
/usr/share/doc/lostirc/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/lostirc/changelog.gz
/usr/share/doc/lostirc/copyright
/usr/share/locale/da/LC_MESSAGES/lostirc.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/lostirc.mo
/usr/share/locale/sv/LC_MESSAGES/lostirc.mo
/usr/share/man/man1/lostirc.1.gz
/usr/share/menu/lostirc
/usr/share/pixmaps/lostirc.png
/usr/share/pixmaps/lostirc.xpm