Списък на файловете в пакета logtop в wheezy, архитектура armhf

/usr/bin/logtop
/usr/share/doc/logtop/README
/usr/share/doc/logtop/README.Debian
/usr/share/doc/logtop/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/logtop/changelog.gz
/usr/share/doc/logtop/copyright
/usr/share/man/man1/logtop.1.gz