Списък на файловете в пакета libxmlrpc-core-c3 в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/libxmlrpc.so.3
/usr/lib/libxmlrpc.so.3.16
/usr/lib/libxmlrpc_abyss.so.3
/usr/lib/libxmlrpc_abyss.so.3.16
/usr/lib/libxmlrpc_client.so.3
/usr/lib/libxmlrpc_client.so.3.16
/usr/lib/libxmlrpc_server.so.3
/usr/lib/libxmlrpc_server.so.3.16
/usr/lib/libxmlrpc_server_abyss.so.3
/usr/lib/libxmlrpc_server_abyss.so.3.16
/usr/lib/libxmlrpc_server_cgi.so.3
/usr/lib/libxmlrpc_server_cgi.so.3.16
/usr/lib/libxmlrpc_util.so.3
/usr/lib/libxmlrpc_util.so.3.16
/usr/lib/libxmlrpc_xmlparse.so.3
/usr/lib/libxmlrpc_xmlparse.so.3.16
/usr/lib/libxmlrpc_xmltok.so.3
/usr/lib/libxmlrpc_xmltok.so.3.16
/usr/share/doc/libxmlrpc-core-c3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxmlrpc-core-c3/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libxmlrpc-core-c3