Списък на файловете в пакета libtracker-miner-0.14-dev в wheezy, архитектура armhf

/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-crawler.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-indexing-tree.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-media-art.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-miner-common.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-miner-enum-types.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-miner-enums.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-miner-fs.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-miner-manager.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-miner-object.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-miner-web.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-miner.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-network-provider.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-password-provider.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-storage.h
/usr/include/tracker-0.14/libtracker-miner/tracker-thumbnailer.h
/usr/lib/libtracker-miner-0.14.so
/usr/lib/pkgconfig/tracker-miner-0.14.pc
/usr/share/doc/libtracker-miner-0.14-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtracker-miner-0.14-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libtracker-miner-0.14-dev/copyright
/usr/share/gir-1.0/TrackerMiner-0.14.gir
/usr/share/vala/vapi/tracker-miner-0.14.deps
/usr/share/vala/vapi/tracker-miner-0.14.vapi