Списък на файловете в пакета libsys-syslog-perl в wheezy, архитектура armhf

/usr/lib/perl5/Sys/Syslog.pm
/usr/lib/perl5/auto/Sys/Syslog/Syslog.bs
/usr/lib/perl5/auto/Sys/Syslog/Syslog.so
/usr/share/doc/libsys-syslog-perl/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsys-syslog-perl/changelog.gz
/usr/share/doc/libsys-syslog-perl/copyright
/usr/share/doc/libsys-syslog-perl/examples/syslog.pl
/usr/share/man/man3/Sys::Syslog.3pm.gz